Poznajemy wybrane działania Józefa Piłsudskiego związane z odzyskaniem niepodległości

Klasa IV – lekcja nr 12

Temat lekcji: Poznajemy wybrane działania Józefa Piłsudskiego związane z odzyskaniem niepodległości.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady działań Józefa Piłsudskiego, które doprowadziły do odzyskania niepodległości.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski.
 2. Potrafię wymienić przykłady jego działań, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę.
 3. Znam daty polskich świąt narodowych.

Materiał wprowadzający do tematu lekcji.

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Józef Piłsudski uważał, że spór między państwami zaborczymi jest korzystny dla Polaków. Z jego inicjatywy powstały Legiony Polskie.

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Zaczęło kształtować się nowe odrodzone państwo polskie pod nazwą II Rzeczpospolita. Józef Piłsudski pełnił funkcję Naczelnika Państwa.

Początkowo państwo polskie nie miało ustalonych granic, które kształtowały się w ciągu kilku kolejnych lat. Polacy o nie walczyli. To właśnie Józef Piłsudski przyczynił się do utworzenia państwa polskiego po 123 latach niewoli. Ze względu na swoje zasługi dla Ojczyzny, budził ogromny podziw w społeczeństwie.

Dzień 11 Listopada to Narodowe Święto Niepodległości.

Dzień 15 Sierpnia to Święto Wojska Polskiego.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
 3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 100 – 103.
 4. W zeszycie napisz odpowiedzi na następujące pytania:
 5. Co się wydarzyło: 11.11.1918 r./ 15.08.1920 r?
 6. Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?
 7. Jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski od 1918 r?
 8. Korzystając z podanych informacji i z podręcznika (dla chętnych również z innych źródeł ) na pisz w zeszycie notatkę na temat działalności Józefa Piłsudskiego.

Informację o wykonanej pracy proszę przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.