Poznajemy wybrane elementy z historii Muzeum Regionalnego w Łukowie

Temat: Poznajemy wybrane elementy z historii Muzeum Regionalnego w Łukowie.

Muzeum Regionalne w Łukowie – muzeum położone w Łukowie. Placówka jest jednostką organizacyjną powiatu łukowskiego.

Pierwsze próby utworzenia w Łukowie placówki muzealnej miały miejsce w okresie międzywojennym. W 1920 roku podjęto próbę zorganizowania muzeum w byłej cerkwi św. Mikołaja, ale koszty remontu przerosły możliwości finansowe miasta. Natomiast w 1925 roku, po artykule prasowym autorstwa Stanisława Samulika powołano Tymczasowy Komitet Organizacji Muzeum Ziemi Łukowskiej, którego działania jednak również nie doprowadziły do organizacji placówki.
Do idei powstania muzeum powrócono po II wojnie światowej. W 1957 roku działania w tym kierunku rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. W dwa lata później Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie podjęło uchwałę o powołaniu placówki. Jej siedzibą miały być pomieszczenia Szpitala Powiatowego przy ulicy Świerczewskiego (obecnie Piłsudskiego). Do zorganizowania muzeum w tej lokalizacji ostatecznie nie doszło, natomiast w 1964 roku placówce przydzielono pomieszczenia w budynku byłego Konwiktu Szaniawskich z XVIII wieku, po siedzibie Sądu Powiatowego. Po wykonaniu remontu, muzeum ostatecznie otwarto w marcu 1967 roku. Natomiast wcześniej muzeum organizowało ekspozycje w budynku Powiatowego Domu Kultury.
W roku 1985 wykonano remont budynku, w wyniku którego placówka otrzymała kolejne pomieszczenia.

W latach 1966–1975 muzeum było placówką macierzystą dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

W 1965 roku przy muzeum powstał Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej, którego organizatorem był Marian Adamski – rzeźbiarz z Sobisk. Z czasem zaczął skupiać rzeźbiarzy z ziemi łukowskiej, a twórcy w nim skupieni zaczęli odnosić sukcesy i zdobywać nagrody. Aktualnie – przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ośrodek prowadzi dwie „szkółki rzeźbiarskie”: w Łukowie i Woli Gułowskiej.

Aktualnie muzeum posiada stałą ekspozycję paleontologiczną, prezentującą amonity z tutejszych jurajskich kier lodowcowych. Ponadto realizuje wystawy czasowe o charakterze historycznym i etnograficznym.

Muzeum Regionalne w Łukowie mieści się w dawnym Konwikcie Szaniawskich ufundowanym w 1732 r. przez bp. krakowskiego Konstantego Szaniawskiego. Budynek jest jednym z nielicznych obiektów zabytkowych w mieście.

Powstało z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej na podstawie Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie nr 225/59 oraz Uchwały nr 67/60.

Działalność merytoryczną podjęto w lipcu 1960 roku w oparciu o pomoc Muzeum Lubelskiego, koncentrując się na wyszukiwaniu w terenie, gromadzeniu i opracowywaniu eksponatów z zakresu kultury ludowej i historii oraz dokumentacji fotograficznej.

W zbiorach Muzeum znajdują się eksponaty z dziedziny tradycyjnego tkactwa ludowego oraz narzędzia do obróbki lnu, rzeźba, wycinanki, narzędzia rolnicze z przełomu XIX i XX wieku, malarstwo ludowe oraz malarstwo Józefa Pankiewicza i Leona Wyczółkowskiego, eksponaty z zakresu historii i dokumentacja fotograficzna zabytków nieruchomych.

Po długotrwałym i gruntownym remoncie budynku rozpoczętym w 1985 roku muzeum dysponuje ośmioma salami wystawowymi, pracownią fotograficzną i pomieszczeniami administracyjnymi o łącznej powierzchni 558 metrów kwadratowych. Odrębny budynek parterowy o powierzchni 132 metry kwadratowe zawiera magazyn eksponatów i pomieszczenia gospodarcze.

Strona Muzeum Regionalnego w Łukowie: http://www.muzeum.lukow.pl/