Poznajemy wybrane osiągnięcia polityki Kazimierza Wielkiego.

Temat: Poznajemy wybrane osiągnięcia polityki Kazimierza Wielkiego.

Cel lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w polityce zewnętrznej i wewnętrznej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam na czym polegała polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego.
 2. Wyjaśniam znaczenie dat: 1333 r., 1343 r.
 3. Wymieniam reformy Kazimierza Wielkiego.

Następcą Władysława Łokietka został jego syn Kazimierz Wielki, który koronowany był na króla Polski w 1333 r. w Krakowie.

Ilustracja 1. Kazimierz Wielki. Wikipedia

Polityka zagraniczna.

Król starał się uniknąć walki z kilkoma państwami naraz. Stosował politykę dyplomacji. W 1343 r. zawarł pokój z Krzyżakami w Kaliszu.

Ilustracja 2. Dokument kaliski. Wikipedia

Na jego mocy Zakon zwrócił Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską, ale zatrzymał Pomorze Gdańskie. Natomiast Kazimierz zachował tytuł „pana i dziedzica” Pomorza. Następnie przyłączył do Polski Ruś Halicką. W ciągu 37 lat jego panowania powierzchnia Królestwa Polskiego powiększyła się ponad dwukrotnie.

Ilustracja 3. Polska za Kazimierza Wielkiego. Wikipedia

Kazimierz Wielki przeprowadził w Polsce wiele reform:

 • ujednolicenie prawa
 • uporządkowanie zasad dotyczących wydobycia soli
 • nadanie przywilejów mieszczanom
 • rozwój handlu
 • zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach handlowych
 • osadnictwo na ziemiach polskich przedstawicieli innych narodowości
 • rozbudowa systemu obronnego – zamki
 • lokacja nowych miast, które otaczano murami obronnymi.

Ilustracja 4. Zamki obronne. Wikipedia          

Ilustracja 5. Zamki obronne. Wikipedia

Ilustracja 6. Miasta obronne. Wikipedia    

Ilustracja 7. Miasta obronne. Wikipedia

Ilustracja 8. Żupy solne. Wikipedia    

Ilustracja 9. Żupy solne. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 203-204 – 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Wyjaśnij pisemnie znaczenie dat: 1333 r. i 1343 r. Wypisz do zeszytu reformy przeprowadzone przez Kazimierza Wielkiego.
 6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wyjaśnij pisemnie co się wydarzyło w 1333 r. i 1343 r. Wypisz do zeszytu reformy przeprowadzone przez Kazimierza Wielkiego.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).