Poznajemy wybrane państwa europejskie po rozpadzie ZSRS

Klasa VIII – Lekcja 10

Temat lekcji: Poznajemy wybrane państwa europejskie po rozpadzie ZSRS.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady zmieniającej się sytuacji międzynarodowej w Europie w latach 80.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam państwa, w których doszło do licznych zmian politycznych.
  2. Wymieniam skutki tych zmian.

Wprowadzenie.

Prawie półtora wieku później przez Europę przetoczyła się kolejna „rewolucja”, tym razem antykomunistyczna. Polska uznawana jest za kraj, od którego cały proces się rozpoczął. Jednakże zmiany nie miałyby szans zaistnieć, gdyby w ZSRR do władzy nie doszedł Michaił Gorbaczow, który wprowadził program przebudowy kraju. Dla Europy Środkowo ‑Wschodniej zmiany w ZSRR oznaczały zerwanie z doktryną Breżniewa i liberalizację kursu wobec opozycji w krajach demokracji ludowej. Gorbaczow nie zakładał rozpadu bloku radzieckiego, a tym bardziej samego Związku Radzieckiego, raczej miał nadzieję, że wprowadzone reformy uspokoją sytuację i pozwolą na utrzymanie władzy przez „liberalnych komunistów”. Jednak mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej już wcześniej przestali wierzyć w socjalizm z ludzką twarzą, teraz więc nie przekonała ich „korekta systemu komunistycznego” – żądali jego zniesienia.

Czeczenia.

Ilustracja nr 1. Tragedia Czeczenii. Wikipedia.

Po rozpadzie ZSRS mieszkańcy wielu regionów podjęli walkę o odłączenie się od Rosji. W 1991 r. mieszkańcy Czeczenii ogłosili niepodległość kraju, którego prezydentem został Dżochar Dudajew. W 1994 r. do Czeczenii wkroczyły wojska rosyjskie, rozpoczynając tzw. I wojnę czeczeńską, a w 1999 r. tzw. II wojnę czeczeńską.

Czechosłowacja.

Ilustracja nr 2. Vaclav Havel. Wikipedia.

W Czechosłowacji długo pamiętano o konsekwencjach praskiej wiosny. Latami nie organizowano dużych wystąpień i demonstracji. Jednak w styczniu 1989 roku doszło do manifestacji. Jej organizatorem, tak jak i kolejnych, był opozycyjny ruch Karta 77, na którego czele stał Václav Havel.

Podobnie wyglądała sytuacja na Słowacji. Pierwsza demonstracja studentów w Bratysławie, kierowana przez opozycyjne ugrupowanie Społeczeństwo przeciw Przemocy, odbyła się 16 listopada 1989 roku.

Nastąpił rozpad Czechosłowacji na 2 państwa: Czechy i Słowację.

Rumunia.

Krajem, w którym zmian nie udało się wprowadzić pokojowo i odbyły się najpóźniej spośród krajów bloku sowieckiego, była Rumunia. Opozycja w Rumunii prawie nie istniała i nie było tradycji zorganizowanego oporu. Wszechobecny strach paraliżował społeczeństwo. Nicolae Ceausescu stworzył system, w którym żaden obywatel nie czuł się pewnie. W telewizorach i telefonach montowano urządzenia podsłuchowe, rozbudowano do granic możliwości sieć tajnych współpracowników. Praworządności strzegła też tajna policja. Panował kult jednostki porównywalny ze stalinowskim. 

Ilustracja nr 3. Rewolucja w Rumunii. Historia.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 8 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 235 – 236 – 15 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację – skutki zmian politycznych w Europie wschodniej.
  5. Napisz w zeszycie informację – Jaki był efekt końcowy wojen czeczeńskich.
  6. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.