Poznajemy wybrane wydarzenia zza żelaznej kurtyny

Temat: Poznajemy wybrane wydarzenia zza żelaznej kurtyny.

Cele lekcji: Poznasz sytuację polityczną w wybranych państwach bloku wschodniego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: kraje demokracji ludowej, blok wschodni, Układ Warszawski, odwilż polityczna.
  2. Wyjaśniam co się wydarzyło 5.03.1953 r. i 1955 r.
  3. Wyjaśniam kim był Nikita Chruszczow.

Ilustracja 1. Podział Europy po II wojnie. Wikipedia.

Państwa Bloku Wschodniego nazywane były krajami demokracji ludowej, czyli państwa zależne od ZSRS.

Ilustracja 2. Nikita Chruszczow. Wikipedia.

5.03.1955 r. – śmierć Stalina. Władzę przejął Nikita Chruszczow, który w swoim przemówieniu potępił politykę Józefa Stalina. Tajny referat Chruszczowa określany jest jako początek odwilży, czyli złagodzenia polityki władz w państwach komunistycznych.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Lekcja na Teams.
  2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  3. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 116-119– 8 minut.
  4. Napisz i wyjaśnij w zeszycie pojęcia z podanych kryteriów – 8 minut.
  5. Napisz w zeszycie wszystkie argumenty krytyki polityki Stalina przez Chruszczowa – analiza tekstu źródłowego – 118  – 15 minut.
  6. Naucz się tego tematu.
  7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę ( iwierzbicka@onet.eu ).