Poznajemy znaczenie historii jako nauki o przeszłości

Cele lekcji: Poznasz związek teraźniejszości z przeszłością.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to jest historia i na czym polega praca historyka.
  2.  Rozpoznaję rodzaje źródeł historycznych. 
  3. Odróżniam historię od dziejów legendarnych.

Historia to nauka o przeszłości. Tworzą ją ludzie i wydarzenia.

Badaniem i opisywaniem przeszłości zajmują się historycy. Starają się określić przyczyny danego wydarzenia i skutki.

Źródła historyczne to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka. Dzielimy je na:

  1. źródła materialne (pisane i niepisane)
  2. źródła niematerialne

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wypisz w zeszycie 6 przykładów źródeł pisanych, 6 przykładów źródeł niepisanych, 3 przykłady źródeł niematerialnych.
  3. Naucz się tego tematu.