Poznasz wybrane przyczyny rozpadu systemu kolonialnego

Temat: Poznajemy przyczyny rozpadu systemu kolonialnego.

Cele lekcji: Poznasz wybrane przyczyny rozpadu systemu kolonialnego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: dekolonizacja, Rok Afryki.
  2. Wyjaśniam przyczyny rozpadu systemu kolonialnego.

Druga wojna światowa przyczyniła się w dużym stopniu do rozpadu systemu kolonialnego. Dotychczasowe mocarstwa kolonialne: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia były znacznie osłabione w wyniku wojny. Rozpoczął się proces dekolonizacji –  proces wyzwalania się narodów z zależności kolonialnej i tworzenia niepodległych państw w dawnych terytoriach zależnych.

Również w Europie zmieniło się podejście do kwestii kolonialnej, odrzucając ją jako działanie niehumanitarne. Doprowadziło to do wzrostu nastrojów niepodległościowych w koloniach.

Politykę antykolonialną, jako formę propagandy prowadziły również rywalizujące ze sobą mocarstwa: USA i ZSRS.

  1. Azja

Ilustracja 1. Dekolonizacja Azji. Wikipedia

Indie stanowiły najważniejszą kolonię brytyjską. Wzrastała siła ruchów niepodległościowych. Szczególną rolę odgrywał Indyjski Kongres Narodowy, którego przywódcą został Mahatma Gandhi. Propagował on bierny opór, czyli walkę pokojowymi metodami np. demonstracje, strajki. Został on powszechnie znanym działaczem walczącym o prawa i wolność Indii.

Ilustracja 2. Mahatma Gandhi. Wikipedia

2. Afryka

Ilustracja 1. Dekolonizacja Afryki. Wikipedia

 W Afryce również zaczęły rozwijać się ruchy domagające się niepodległości, którym wsparcia udzielał ZSRS. Przełomowym czasem był 1960 r., kiedy niezależność ogłosiło 17 państw. Z tego względu został on nazwany Rokiem Afryki.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 126-129– 8 minut.
  3. Napisz w zeszycie wszystkie wyjaśnienia kryteriów  – 15 minut.
  4. Naucz się tego tematu.