Poznasz wybrane skutki rozpadu systemu kolonialnego

Temat: Poznajemy skutki rozpadu systemu kolonialnego.

Cele lekcji: Poznasz wybrane skutki rozpadu systemu kolonialnego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki rozpadu systemu kolonialnego.
  2. Wyjaśniam pojęcie: Trzeci Świat.
  3. Charakteryzuję problemy państw Trzeciego świata.

W wyniku rozpadu systemu kolonialnego na terytorium Afryki i Azji powstały nowe państwa. Został również zapoczątkowany ruch pod nazwą: Ruch Państw Niezaangażowanych. Należały do niego państwa, które nie chciały opowiedzieć się po żadnej ze stron w konflikcie między ZSRS – USA.

Ilustracja 1. Dekolonizacja Azji. Wikipedia

2. Afryka

Ilustracja 2. Dekolonizacja Afryki. Wikipedia

Najszybciej rozwijały się głównie kraje azjatyckie. W krajach arabskich władzę obejmowali dyktatorzy, a gospodarka opierała się na eksporcie ropy naftowej. Najtrudniejsza sytuacja występowała w krajach afrykańskich. W wielu rejonach utrzymywano zależność gospodarczą i polityczną z dawnymi metropoliami kolonialnymi. Obecnie wiele państw afrykańskich jest kontrolowana przez mocarstwa lub międzynarodowe koncerny. Zjawisko tego typu nazywamy neokolonializmem.

W wyniku dekolonizacji i późniejszej rywalizacji między mocarstwami doszło do powstania Krajów Trzeciego Świata.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 126-129– 8 minut.
  3. Napisz w zeszycie wszystkie wyjaśnienia kryteriów  – 15 minut.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Napisz pracę domową na temat: Z jakimi problemami stykają się ludzie Trzeciego Świata. Jakie podejmowane są działania w celu niesienia im pomocy.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).