Rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci

Temat: Rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci.

Kryteria sukcesu:

  • Wiesz, jak bezpiecznie korzystać z internetu.
  • Znasz zasady netykiety.

1. Naszą dzisiejszą lekcję wychowawczą zaczniemy od filmiku edukacyjnego. Będzie on punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy.

Otwórz link  (ok. 1,5 minut)

2. Analiza i dyskusja (ok. 25 minut)

A Ty ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem?

Jakie aktywności możemy podjąć w wolnym czasie, unikając siedzenia przed komputerem?

Czy wiesz, że ….

Powszechność dostępu Internetu oraz do nowoczesnych mediów sprawiła, że coraz więcej dzieci korzysta z Internetu. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Korzystanie z Internetu przez dzieci może wiązać się z następującymi zagrożeniami:

1. Kontakt z niebezpiecznymi treściami.

Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści zalicza się:

– filmy, zdjęcia prezentujące przemoc,

– teksty o charakterze pornograficznym, 

-teksty promujące niezdrowe postawy i zachowania tj. hazard, używki, anoreksję.

2. Niebezpieczne kontakty:

– komunikatory,

-czaty, 

– portale społecznościowe.

3. Cyberprzemoc.

Akty cyberprzemocy przyjmują formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących zdjęć i filmów, jak również podszywanie się pod cudzą tożsamość. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE

1. Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania!

2. Nigdy nie spotykaj się z kimś poznanym w Internecie!

3. Mów rodzicom o wszystkim, co cię zaniepokoiło w Internecie.

4. Nigdy nie podawaj w Internecie swoich danych, nie wysyłaj zdjęć.

5. Korzystaj ze stron przeznaczonych dla dzieci.

6. Więcej czasu spędzaj z ludźmi, a nie z komputerem!

NETYKIETA (z j. ang. net –sieć, etykieta –zasady dobrego zachowania) – to zbiór zasad obowiązujących w sieci, które wymyślili sami internauci, żeby skutecznie i przyjemnie się komunikować. 

PODSTAWOWE ZASADY NETYKIETY

1. Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. 

2. Nie obrażaj innych użytkowników sieci. 

3. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za swoje działania, a sposób wypowiadania świadczy o twoim wychowaniu.

4. Nie wysyłaj niechcianych, niepotrzebnych wiadomości, na przykład zawierających prośbę o przesłanie ich do jak największej liczby osób.

5. Podczas rozmów na forach dyskusyjnych lub przez komunikatory używaj emotikonów (uśmieszków, buziaczków), ale ich nie nadużywaj. 

6. Pamiętaj, że PISANIE WIELKIMI LITERAMI jest uznawane za krzyk.

7. Nie umieszczaj w Internecie nielegalnych, nieprawdziwych lub niezgodnych z prawem informacji.

8. Szanuj cudzą własność. Do celów edukacyjnych masz prawo korzystać z materiałów znalezionych w Internecie, ale koniecznie podawaj źródło ich pochodzenia.

      źródło – http://www.sp10lomza.pl

4. Na podsumowanie lekcji obejrzyj filmik (ok. 3 minuty)

Dziękuję za dzisiejszą lekcję.