Rozpoznajemy charakterystyczne cechy kultury baroku

Temat: Rozpoznajemy charakterystyczne cechy kultury baroku.

Cel lekcji: Poznasz wybrane cechy baroku.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam pojęcia – barok.
 2.  Wymieniam i wyjaśniam cechy charakterystyczne dla epoki baroku.
 3.  Podaję przykłady architektury i sztuki barokowej w Polsce i w swoim regionie.
 4. Wymieniam elementy stroju sarmackiego

Styl barokowy w architekturze, sztuce i kulturze rozpowszechnił się pod koniec XVI wieku i trwał do XVIII w. Słowo barok oznacza perłę o nieregularnym kształcie.

Barokowa architektura i sztuka cechowała się bogactwem dekoracji. Powszechnie wykorzystywano ornamenty – elementy zdobnicze. Celem twórców było wywarcie na widzu wrażenia.

Ilustracje 1/3 Budowle w stylu barokowym. Wikipedia.

Wznoszono wspaniałe kościoły, pałace świadczące o zamożności i potędze ich właścicieli.

Styl barokowy szczególnie odpowiadał potrzebom Kościoła katolickiego. Monumentalne i pełne przepychu wnętrza miały pokazywać potęgę Kościoła, wywoływać zachwyt i umacniać wiarę katolicką.

Ilustracje 4/5 Budowle w stylu barokowym. Wikipedia.

Elementy architektury barokowej kościelnej w Polsce:

 1. fasada – przednia ściana kościoła
 2. gzyms – pas wysuniętego muru, zdobiący bryłę budowli
 3. krzyż
 4. figury świętych

Ilustracje 6/7 Budowle w stylu barokowym – kościół Wizytek w Warszawie. Wikipedia.

Ilustracje 8/9 Budowle w stylu barokowym – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie . Wikipedia.

Ilustracje 10/11 Budowle w stylu barokowym – kościół Przemienienia Pańskiego w Łukowie . Wikipedia.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.

Podsumowanie: Wypisz w zeszycie przykłady dzieł barokowych w:

 1. architekturze
 2. sztuce
 3. muzyce.