Sprawdzamy wiadomości z działu: „Europa i świat po Wiośnie Ludów” – klasa VIID

Cele lekcji: Sprawdzisz utrwalone wcześniej wiadomości na temat Europy i świata po Wiośnie Ludów