Sprawdzamy wiadomości z działu: „Polacy podczas II wojny światowej” – klasa VIII

Cele lekcji: Sprawdzisz utrwalone wcześniej wiadomości na temat udziału Polaków podczas II wojny światowej