Sprawdzamy wiadomości z działu: „Starożytna Grecja”

Temat: Sprawdzamy wiadomości z działu: „Starożytna Grecja”.

Cele lekcji: Sprawdzisz utrwalone wcześniej wiadomości na temat starożytnej Grecji i jej mieszkańców