Sprawdzamy wiadomości z działu: „Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim” – klasa VII

Cele lekcji: Sprawdzisz utrwalone wcześniej wiadomości na temat ziem polskich po kongresie wiedeńskim