Sprawdzamy wiadomości z działu: “Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim” – klasa VII E

Cele lekcji: Sprawdzisz utrwalone wcześniej wiadomości na temat ziem polskich po kongresie wiedeńskim