Sprawdzian z WOS-u – “Wspólnota narodowa” – klasa VIII D

Cele lekcji: Sprawdzisz utrwalone wcześniej wiadomości na temat “Wspólnota narodowa”