Świat na drodze ku wojnie – omawiamy sytuację przed wybuchem II wojny światowej i określamy politykę ustępstw wobec Hitlera

Klasa VII – lekcja 17

Temat: Świat na drodze ku wojnie – omawiamy sytuację przed wybuchem II wojny światowej i określamy politykę ustępstw wobec Hitlera.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia sytuacji międzynarodowej w Europie przed wybuchem wojny.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam sytuację międzynarodową w Europie i na świecie.
  2. Wiem kim był Joachim Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow.
  3. Wyjaśniam znaczenie układu sowiecko – niemieckiego o nieagresji.

Wprowadzenie do tematu:

Hitler po przejęciu władzy w Niemczech – 1933 r. rozpoczął przygotowania do wojny. Zawarł sojusz z Włochami, Japonią, a na koniec z ZSRS. W 1936 r. wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, która doprowadziła do zwycięstwa sił prawicowych.

W 1938 r. miał miejsce Anschluss – włączenie Austrii do Rzeszy Niemieckiej. We wrześniu 1938 r. na konferencji w Monachium premierzy Francji, Wielkiej Brytanii, Hitler i Mussolini podjęli decyzję o włączeniu części Czechosłowacji do Niemiec. Sytuację tę wykorzystali Polacy i zajęli Zaolzie.

Na Dalekim Wschodzie potęgą międzynarodową stała się Japonia, a celem jej ataku były Chiny.

Ministrem spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej był Joachim Ribbentrop.

Ilustracja nr 1. Joachim Ribbentrop. Wikipedia.pl

Ministrem spraw zagranicznych ZSRS był Wiaczesław Mołotow.

Ilustracja nr 2. Wiaczesław Mołotow. Wikipedia.pl

23 sierpnia 1939 r. w Moskwie podpisano układ sowiecko – niemiecki.

Ilustracja nr 3. Pakt Ribbentrop – Mołotow. Domena publiczna.pl

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 35 minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 210 – 211 i 266 – 267 – 10 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika napisz główne postanowienia układu sowiecko – niemieckiego, podaj jego nazwę, osoby i miejsce:  – 16 minut.
  5. Naucz się powyższego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenie  z tego tematu prześlij dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego.