Temat: Poznajemy główne założenia demokracji szlacheckiej

Temat: Poznajemy główne założenia demokracji szlacheckiej.

Cele lekcji: Utrwalisz najważniejsze elementy demokracji szlacheckiej.

Kryteria sukcesu:

  1. Charakteryzuję stan szlachecki.
  2.  Wyjaśniam co to jest demokracja szlachecka.
  3.  Wymieniam instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej i charakteryzuję ich kompetencje.

Szlachta to uprzywilejowana grupa społeczna, potomkowie rycerstwa. Na przestrzeni wieków uzyskała największą ilość praw.

Ilustracja1/2 Szlachta polska. Wikipedia

Symbolem przynależności do tego stanu było posiadanie herbu szlacheckiego.

Ilustracja3/4 Herby szlacheckie. Wikipedia

Ilustracja 5/6 Herby szlacheckie. Wikipedia

Polska szlachta była zróżnicowana pod względem posiadanego majątku. Dzieliła się na grupy:

  1. magnateria
  2.  szlachta średnia
  3. szlachta zarodowa
  4. gołota

Ilustracja7/8Szlachta polska. Wikipedia

Demokracja szlachecka to forma rządów w dawnej Polsce, kiedy szlachta miała decydujący wpływ na najważniejsze sprawy państwa.

Sejm walny to parlament w Polsce w okresie XV – XVIII wieku, podejmujący najważniejsze decyzje w państwie. Na sejmie obowiązywała jednomyślność – do podjęcia decyzji wymagano zgody wszystkich sejmijących. Obradom przewodniczył król. Pierwsze obrady odbyły się w 1493 r.

Ilustracja9/10 Sejm walny. Wikipedia

Sejmik ziemski to zgromadzenie szlachty z danego regionu kraju, która podejmowała decyzje w sprawach lokalnych.

Ilustracja11/12 Sejmik ziemski. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wypisz w zeszycie zadania sejmu walnego i sejmików ziemskich.
  3. Naucz się tego tematu.