Utrwalamy i sprawdzamy wiadomości na temat upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku

Temat: Utrwalamy i sprawdzamy wiadomości na temat upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Cel lekcji w języku ucznia: Utrwalisz i sprawdzisz swoje wiadomości na temat upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Przypominam:

W formularzu kontaktowym wpisujecie: klasa, imię i nazwisko, w pole temat wiadomości – kartkówka i numer grupy.

Odpowiedzi do pytań wpisujecie w pole Twoje wiadomości i na końcu klikacie przycisk Wyślij.

Macie 30 minut (8:00 – 8:30 ). Oceny będą wstawione po świętach. Powodzenia

Gr. I

  1. Wymień 4 postanowienia Konstytucji 3 Maja.
  2. W którym rozbiorze Polski nie uczestniczyła Austria i kiedy miał miejsce ?
  3. Gdzie, kiedy – data i z jakim skutkiem odbyła się ostatnia bitwa powstania kościuszkowskiego ?
  4. Podaj przykład 1 osoby będącej autorem zapisu Konstytucji 3 Maja.
  5. Napisz co się wydarzyło w 1792 r?
  6. Jaką funkcję pełnił podczas powstania Tadeusz Kościuszko ?
  7. Wyjaśnij pojęcie: abdykacja.
  8. Napisz jeden skutek Insurekcji kościuszkowskiej.