Utrwalamy i sprawdzamy wiadomości na temat upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku

Temat: Utrwalamy i sprawdzamy wiadomości na temat upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Cel lekcji w języku ucznia: Utrwalisz i sprawdzisz swoje wiadomości na temat upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Przypominam:

W formularzu kontaktowym wpisujecie: klasa, imię i nazwisko, w pole temat wiadomości – kartkówka i numer grupy.

Odpowiedzi do pytań wpisujecie w pole Twoje wiadomości i na końcu klikacie przycisk Wyślij.

Macie 30 minut (8:50 – 9:20 ). Oceny będą wstawione po świętach. Powodzenia

Gr. III

  1. Wymień 4 przykłady ratowania państwa polskiego w drugiej połowie XVIII wieku.
  2. Wymień 3 stronnictwa polityczne, które powstały podczas obrad Sejmu Wielkiego.
  3. Gdzie, kiedy – data i z jakim skutkiem odbyła się ostatnia bitwa powstania kościuszkowskiego ?
  4. W którym rozbiorze Polski nie uczestniczyła Austria i kiedy miał miejsce ?
  5. Jaką funkcję pełnił podczas powstania Tadeusz Kościuszko ?
  6. Napisz co się wydarzyło w 1792 r?
  7. Wyjaśnij określenie: Targowiczanie.
  8. Napisz jedną przyczynę przeprowadzenia Insurekcji kościuszkowskiej.