Utrwalamy wiadomości na temat polskiego społeczeństwa w okresie międzywojennym – analiza tekstu źródłowego

Klasa VII – lekcja 20

Temat: Utrwalamy wiadomości na temat polskiego społeczeństwa w okresie międzywojennym – analiza tekstu źródłowego.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz podział narodowościowy w II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam grupy społeczne w II RP.

Wprowadzenie do tematu:

W 1918 r. w Polsce mieszkało 27 mln ludzi. Liczba ta znacznie wzrastała. W 1939 r. liczba ta wynosiła 35 mln. Należy również pamiętać, że poza krajem mieszkało 7-8 mln Polaków. Największym miastem była Warszawa. Największy procent społeczeństwa stanowili Polacy. Realizowana była również polityka asymilacji narodowej, która polegała na polonizacji słowiańskich mniejszości narodowych.

Ilustracja nr 1. Społeczeństwo II RP. Domena publiczna.pl

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 25 minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 5 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 252 – 253– 8 minut
  4. Przeczytaj tekst źródłowy z podręcznika – str. 254 – 7 minut

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.