Utrwalamy wiadomości na temat społeczeństwa w okresie międzywojennym w Polsce

Temat: Utrwalamy wiadomości na temat  społeczeństwa w okresie międzywojennym w Polsce.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz strukturę społeczną w II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam grupy społeczne w II RP.

Wprowadzenie do tematu:

W 1918 r. w Polsce mieszkało 27 mln ludzi. Liczba ta znacznie wzrastała. W 1939 r. liczba ta wynosiła 35 mln. Należy również pamiętać, że poza krajem mieszkało 7-8 mln Polaków. Największym miastem była Warszawa. Największy procent społeczeństwa stanowili Polacy.

Ilustracja nr 1. Mniejszości narodowe II RP. Wikipedia.pl

 Przedstawiciele innych narodowości tworzyli tzw. mniejszości narodowe np. Żydzi, Ukraińcy, Niemcy. Występowały również tzw. mniejszości etniczne (nie posiadający swojego państwa) np. Łemkowie, Tatarzy.

Ilustracja nr 2. Struktury społeczne II RP. Wikipedia.pl

Najliczniejszą grupę społeczną II RP stanowili chłopi.

Jedną z pierwszych decyzji władz niepodległej Polski było wprowadzenie obowiązku szkolnego, co przyczyniło się do zmniejszenia analfabetyzmu.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem i treściami z podręcznika.