Utrwalamy wiadomości na temat starożytnego Rzymu

Temat: Utrwalamy wiadomości na temat starożytnego Rzymu.

Cele lekcji: Utrwalisz wiadomości na temat starożytnego Rzymu przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu do sprawdzianu.

 1. Lokalizuję na mapie położenie starożytnego Rzymu.
 2. Wiem kim był Romulus i Remus i kto ich wykarmił.
 3. Wyjaśniam datę: 753 r. p.n.e.
 4. Określam etapy starożytnego Rzymu.
 5. Wymieniam skład społeczeństwa starożytnego Rzymu.
 6. Lokalizuję na mapie Imperium Rzymskie.
 7. Wymieniam przyczyny, które zadecydowały o podbojach Rzymian.
 8. Wymieniam na jakie części zostało podzielone cesarstwo rzymskie.
 9. Znam przyczyny upadku zachodniej części cesarstwa – 476 r.
 10. Wymieniam grupy społeczne Rzymu.
 11. Wyjaśniam co to jest politeizm.
 12. Wymieniam wybrane bóstwa rzymskie i ich funkcje.

ł)    Wymieniam i wyjaśniam wybrane osiągnięcia starożytnych Rzymian w różnych   dziedzinach oraz ich przedstawicieli.

 • Wiem jaki wpływ na Rzymian miała kultura grecka.
 • Wiem gdzie i kiedy narodziło się chrześcijaństwo.
 • Opowiadam o losach pierwszych chrześcijan.
 • Wyjaśniam kiedy w jaki sposób chrześcijaństwo stało się religią panującą – edykt mediolański.
 • Wyjaśniam kim był Konstantyn Wielki.
 • Wyjaśniam co się wydarzyło w 313 r.

Link do sprawdzianu będzie umieszczony w zakładce prace domowe. Link będzie aktywny tylko w czasie lekcji historii.