Utrwalamy wiadomości przed sprawdzianem

Klasa 4

Temat: Utrwalamy wiadomości przed sprawdzianem.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam jaką funkcję pełnił Mieszko I i kim była Dobrawa.
 2. Wyjaśniam co się wydarzyło w 966 r. i w 972 r.
 3. Wyjaśniam, gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski.
 4. Wyjaśniam pojęcia: dynastia, Piastowie.
 5. Wyjaśniam kim był Bolesław Chrobry i jaką pełnił funkcję.
 6. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1000 r. i w 1025 r.
 7. Opowiadam o zjeździe gnieźnieńskim – określam przyczyny i skutki.
 8. Wyjaśniam pojęcia: koronacja, gród, wojowie, arcybiskupstwo.
 9. Wyjaśniam kim był Kazimierz Wielki i jaką pełnił funkcję.
 10. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1364 r i wiem kim byli żacy.
 11. Opowiadam o najważniejszych osiągnięciach władcy.
 12. Wyjaśniam powiedzenie: „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.
 13. Wyjaśniam kim była Jadwiga i jej zasługi dla polskiej kultury.
 14. Wyjaśniam kim był Jagiełło i jaką pełnił funkcję.
 15. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1385 r.
 16. Wyjaśniam pojęcie: unia.
 17. Wyjaśniam kim byli Krzyżacy.
 18. Wyjaśniam kim był Zawisza Czarny i jaką pełnił funkcję.
 19. Wyjaśniam pojęcia: rycerz, zamek, kopia, herb.
 20. Wyjaśniam powiedzenie: „ Polegać jak na Zawiszy”.
 21. Wyjaśniam co się wydarzyło 15.07.1410
 22. Wyjaśniam skutki tej bitwy.
 23. Wyjaśniam kim był Mikołaj Kopernik.
 24. Wyjaśniam powiedzenie: „Wstrzymał słońce ruszył ziemię”.
 25. Wyjaśniam pojęcia: astronomia, teoria heliocentryczna.
 26. Wyjaśniam znaczenie: kanclerz i hetman.
 27. Wymieniam zasługi Jana Zamojskiego.
 28. Podaję przykłady stylu architektonicznego miasta.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – 8 minut.
 3. Przeanalizuj wcześniejsze infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tych tematów.