Utrwalamy wiadomości z działu: „Od absolutyzmu do republiki” – wykonujemy ćwiczenia

Temat: Utrwalamy wiadomości z działu: „Od absolutyzmu do republiki” – wykonujemy ćwiczenia.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości z działu: „Od absolutyzmu do republiki”.

Kryteria sukcesu:

 1. Utrwalam wiadomości z działu: „Od absolutyzmu do republiki”.

 Ćwiczenia.

 1. Dokończ zdania:
 2. W XVIII wieku rozpowszechniły się idee ………………………………
 3. Monteskiusz był autorem koncepcji ………………………………………
 4. W sztuce oświecenia dominował styl zwany ……………………………..
 5. Petersburg to metropolia na terytorium ………………………………….
 6. Deklaracja niepodległości została ogłoszona w roku …………………….
 7. Wymień 2 Polaków, którzy brali czynny udział w walce o niepodległość:
 8. …………………………………………………………………………….
 9. …………………………………………………………………………….
 10. W którym roku została uchwalona pierwsza konstytucja na świecie?

………………………………………………………………………………..

 • Wymień władców absolutyzmu oświeconego:
 • Rosja – …………………………………………………………………..
 • Prusy – …………………………………………………………………..
 • Austria – …………………………………………………………………
 • Kto jest autorem i na czym polega koncepcja trójpodziału władzy:
 • autor – ………………………………………………………………
 • wyjaśnienie – …………………………………………………………
 • Podaj po 2 przykłady reform przeprowadzonych w państwach:
 • Prusy
 • ……………………………………………………….
 • ………………………………………………………..
 • Austria
 • …………………………………………………………
 • ………………………………………………………..
 • Rosja
 • ………………………………………………………..
 • ………………………………………………………..
 • Na czym polega trójpodział władzy w konstytucji Stanów Zjednoczonych:
 • ………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………..
 • Kto został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych:

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..