Utrwalamy wiadomości z działu: „Początki średniowiecza”

Klasa 5

Temat: Utrwalamy wiadomości z działu: „Początki średniowiecza”.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości i umiejętności.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika 1-3-5-6 – str. 130.
 3. Wykonaj ćwiczenie. Uzupełnij lub dokończ zdania:
 4. Wielka schizma wschodnia to rozłam w kościele na wyznawców ……………….. i ………………… .
 5. Koronacja Karola Wielkiego miała miejsce w roku …. w ………
 6. Religię stworzoną przez Mahometa nazywa się …………………,

a wyznawców …………………………

 • Wyprawy krzyżowe organizowane były do ………. ……………
 • Wschodnia część cesarstwa rzymskiego nazywana była ………………
 • W średniowieczu zorganizowano …… wypraw krzyżowych.
 • Hagia Sophia to kościół ……….. ………………..
 • Synodowi w Clermont przewodniczył papież …………..
 • Nowy Rzym to …………………………..
 • Zakon rycerski z siedzibą na Malcie to ……………………….

Prześlij pracę z wykonanym ćwiczeniem do końca lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).