Utrwalamy wiadomości z działu: „Początki średniowiecza”

Klasa 5

Temat: Utrwalamy wiadomości z działu: „Początki średniowiecza”.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości i umiejętności.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam w jakim okresie istniało cesarstwo bizantyjskie.
 2. Podaję przykłady osiągnięć naukowych Bizantyjczyków.
 3. Wyjaśniam przyczyny upadku Konstantynopola.
 4. Wyjaśniam pojęcia: Bizancjum, Hagia Sophia, freski, mozaika, ikona.
 5. Wyjaśniam kim był Justynian I Wielki.
 6. Wyjaśniam kim był Mahomet.
 7. Wiem, jaki był wpływ kultury i nauki arabskiej na Europę.
 8. Wiem kiedy i gdzie powstało państwo Franków.
 9. Wymieniam dokonania Karola Wielkiego.
 10. Wyjaśniam co się wydarzyło w 800 r.
 11. Wymieniam nowe państwa, które powstały po upadku państwa Franków.
 12. Wiem dlaczego w średniowieczu doszło do rozłamu w chrześcijaństwie – przyczyny.
 13. Wyjaśniam pojęcia: papież, patriarcha, dogmaty, schizma, ekskomunika.
 14. Wyjaśniam, co się wydarzyło w 1054 r.
 15. Wyjaśniam, jakie były przyczyny i skutki konfliktu papiestwa z cesarstwem .
 16. Wyjaśniam kim był Grzegorz VII i Henryk IV.
 17. Wyjaśniam przyczyny organizowania wypraw krzyżowych.
 18. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1095 r i w 1096 r.
 19. Wymieniam poznane zakony: Joannitów, Templariuszy i Krzyżaków podczas wypraw krzyżowych.
 20. Wyjaśniam skutki wypraw krzyżowych.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje. 12 minut.
 3. Naucz się podanych tematów.