Utrwalamy wiadomości z działu: ”Społeczeństwo średniowieczne”

Klasa 5

Temat: Utrwalamy wiadomości z działu: ”Społeczeństwo średniowieczne”.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu:

 1. Znam społeczną drabinę feudalną.
 2. Wyjaśniam pojęcia: społeczeństwo feudalne, senior, wasal, lenno, hołd lenny, suzeren.
 3. Znam podział społeczeństwa na stany.
 4. Wyjaśniam pojęcia: stan, przywilej, duchowieństwo, chłopi, szlachta, mieszczaństwo.
 5. Wymieniam obowiązki rycerzy.
 6. Wymieniam etapy stanu rycerskiego.
 7. Wymieniam elementy wyposażenia średniowiecznego wojownika.
 8. Wyjaśniam w jaki sposób zakładano miasta
 9. Znam organy samorządu miejskiego.
 10. Wiem jakie były główne zajęcia mieszkańców miast.
 11. Wymieniam elementy średniowiecznego miasta.
 12. Wyjaśniam w jaki sposób zakładano wsie.
 13. Znam organy samorządu wiejskiego.
 14. Opowiadam o wyglądzie średniowiecznej wsi.
 15. Wiem jakie były główne zajęcia mieszkańców wsi.
 16. Wyjaśniam, jaką rolę odgrywali duchowni w średniowieczu.
 17. Wyjaśniam, kim byli zakonnicy i czym się zajmowali.
 18. Wyjaśniam pojęcia: zakon, klasztor, opat, reguła zakonna.
 19. Wyjaśniam jaką rolę pełniła  sztuka w średniowieczu.
 20. Podaję przykłady sztuki średniowiecza.
 21. Wymieniam cechy stylu romańskiego.
 22. Wymieniam cechy stylu gotyckiego.

Nauczę się omawianych wcześniej tematów i przygotuję do sprawdzianu.

Link do sprawdzianu będzie w zakładce prace domowe 5.03.2021 r. (piątek) i będzie aktywny tylko w czasie lekcji historii.