Wielki kryzys gospodarczy w Europie – określamy przyczyny i skutki

Temat: Wielki kryzys gospodarczy w Europie – określamy przyczyny i skutki.

Cel lekcji: Poznasz sytuację ekonomiczną w Europie po I wojnie światowej.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam kryzys gospodarczy – przyczyny i skutki.

Po I wojnie światowej poszczególne państwa przystąpiły do odbudowy swojej gospodarki. Szczególną rolę odgrywały Stany Zjednoczone, gdzie bardzo intensywnie wzrastała produkcja przemysłowa.

Ilustracja 1. Kryzys gospodarczy. Wikipedia

 Amerykanie inwestowali zyski na giełdzie, gdzie kupowali akcje przedsiębiorstw europejskich. Jednak ceny akcji rosły zbyt szybko, co doprowadziło do krachu – gwałtownego spadku cen akcji.

Ilustracja 2. Kryzys gospodarczy. Wikipedia

 Słynnym dniem stał się tzw. czarny czwartek, który był początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego.

Ilustracja 3. Kryzys gospodarczy. Wikipedia

 Tysiące Amerykanów straciło wówczas dorobek swojego życia. Nastąpił spadek produkcji, w związku z tym zamknięto wiele fabryk. Wzrosło znacznie bezrobocie.

Ilustracja 4. Kryzys gospodarczy. Wikipedia

Ilustracja 5. Kryzys gospodarczy. Wikipedia

 Załamanie gospodarcze wystąpiło również w Europie.

Sytuacja zaczęła się zmieniać w 1933 r., dzięki wprowadzeniu w USA polityki określanej jako New Deal – Nowy Ład. ego propagatorem był prezydent Stanów Zjednoczonych franklin Delano Roosevelt.

Ilustracja 6. New Deal Wikipedia

Ilustracja 7. New Deal Wikipedia

Podjęto wówczas nowe działania.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 169 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu działania w ramach realizacji New Deal.
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu 3 działania w ramach realizacji New Deal.