Wyjaśniamy co to jest patriotyzm

Temat: Wyjaśniamy co to jest patriotyzm.

Cele lekcji: Poznasz znaczenie słowa – patriotyzm.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam czym jest patriotyzm.
  2.  Wyjaśniam określenia: mała Ojczyzna, duża Ojczyzna.
  3. Potrafię połączyć najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.

Patriotyzm to silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz chęć i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, przy poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza umiłowanie ojczyzny.

Ilustracja ½ Patriotyzm. Wikipedia

Współcześnie patriotyzm oznacza nie tylko gotowość do poświęcenia życia w sytuacji zagrożenia losów państwowości. Dzisiaj, w czasach pokoju, patriotyzm stanowi połączenie rozmaitych działań na rzecz dobra naszej ojczyzny – od celebrowania ważnych dla naszej historii uroczystości, przez aktywność polityczną, społeczną i gospodarczą, aż po wspólne przeżywanie podniosłych momentów sportowych i rozmaite formy artystycznego wyrazu miłości i przywiązania do Polski.

Duża Ojczyzna to Polska. Każdy człowiek ma również małą Ojczyznę – miasto, wieś, dzielnica lub region kraju, gdzie się urodził i wychował. Każda mała ojczyzna ma swoją historię.

Ilustracja 3/4 Mała Ojczyzna. Wikipedia

Ilustracja 5/6 Mała Ojczyzna. Wikipedia

Patriotyzm lokalny to przywiązanie do małej Ojczyzny. Przejawia się on w działaniu na rzecz lokalnej społeczności oraz w poznawaniu dziejów, zabytków, kultury i tradycji regionu.

Ilustracja 7/8 Regiony Polski. Wikipedia

Zabytki i regiony Polski:

  1. Wawel – Kraków – Małopolska
  2. Zamek Królewski – Warszawa – Mazowsze
  3. Żuraw – Gdańsk – Pomorze
  4. Ratusz – Poznań – Wielkopolska.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wykonaj w zeszycie rysunek z opisem do słowa- patriotyzm.

Naucz się tego tematu.