Wyjaśniamy na czym polegał polski autorytaryzm

Klasa VII – lekcja 12 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Wyjaśniamy na czym polegał polski autorytaryzm.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wyjaśnienie polskiego autorytaryzmu na przykładzie II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie autorytaryzmu.
  2. Wyjaśniam znaczenie polskiego autorytaryzmu na przykładzie II RP.

Wprowadzenie do tematu:

Autorytaryzm – ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego zatwierdzane są przez podporządkowany mu parlament.

Ilustracja nr 1. Józef Piłsudski. Twoja historia.pl

Po zamachu majowym w 1926 r. w II Rzeczypospolitej został utrzymany system rządów parlamentarnych. Już od chwili uchwalenia konstytucji marcowej siły polityczne skupione wokół Piłsudskiego oraz on sam, opowiadały się za wzmocnieniem władzy wykonawczej.  Pełniący urząd prezydenta Stanisław Wojciechowski ustąpił z zajmowanej funkcji. Decyzją Zgromadzenia Narodowego prezydentem został chemik Ignacy Mościcki.

Po dokonaniu przewrotu majowego Piłsudski starał się przekonać społeczeństwo, że zmiany, jakie teraz nastąpią, rzeczywiście doprowadzą do uporządkowania sytuacji politycznej w kraju oraz wzmocnią pozycję międzynarodową państwa.

Trudniej było wytłumaczyć represje stosowane również wobec zwolenników Piłsudskiego.

Zamach majowy i rządy sanacji w latach

Ilustracja nr 2. Rządy sanacji. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 3. Rządy sanacji. Józef Piłsudski. Wikipedia.pl

Takie sytuacje budziły sprzeciw społeczny. Piłsudskiemu zależało na pokazaniu prawnych słabości  marcowej konstytucji.

W październiku 1926 roku sam Marszałek stanął na czele rządu.

Piłsudski postanowił zjednoczyć swoich zwolenników, tworząc ugrupowanie polityczne. W styczniu 1928 roku powstał Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR), na którego czele stanął Walery Sławek, bliski współpracownik i przyjaciel Piłsudskiego.

Występujący w II RP autorytaryzm był wyjątkowy. Działała swobodnie opozycja, ale nie miała ona żadnego wpływu na przejęcie władzy.

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35 minut)

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 8 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 244 – 8 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika, napisz w zeszycie co to jest autorytaryzm. – 4 minuty.
  5. Odpowiedz na pytania pisemnie: Kiedy miał miejsce zamach majowy? Kto został prezydentem w II RP po zamachu majowym? Czy wobec zwolenników Piłsudskiego stosowano represje? Jaką organizację – ugrupowanie polityczne utworzył Piłsudski w styczniu 1928 r? – 12 minut.
  6. Naucz się powyższego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenie  z tego tematu prześlij dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego.