Wymieniamy cechy kultury baroku – sarmatyzm

Temat: Wymieniamy cechy kultury baroku – sarmatyzm.

Cel lekcji: Poznasz wybrane cechy sarmatyzmu.

Kryteria sukcesu:

 1. Przypominam pojęcie – barok.
 2. Wyjaśniam pojęcie – sarmatyzm.
 3. Wymieniam cechy stylu sarmackiego.
 4. Wymieniam elementy stroju sarmackiego.

W XVII wieku upowszechnił się styl sarmacki, według którego przedstawiciele polskiej szlachty wywodzą się od starożytnego ludu – Sarmatów, zamieszkującego tereny nad Morzem Czarnym.

Mit sarmacki zrodził się u schyłku średniowiecza. Już Jan Długosz pisał: „tak Rusinów, jak i Polaków nazywano Sarmatami”. Ideę tę rozwijali uczeni, tacy jak np.: Marcin Kromer, Aleksander Gwagnin, Maciej Stryjkowski czy Marcin Bielski. Udowadniali oni, że znanych z tekstów rzymskich Sarmatów utożsamiać należy z mieszkańcami Rzeczypospolitej. Trafiało to na podatny grunt powszechnego wówczas dążenia do szukania pradawnych korzeni.

Powstała specyficzna triada wartości szlacheckich: WOLNOŚĆ – WIARA – OJCZYZNA.

Cechy stylu sarmackiego:

 1. waleczność
 2. odwaga
 3. umiłowanie wolności
 4. prawość
 5. szczerość
 6. gościnność

Przedstawiciele stanu szlacheckiego podkreślali również przekonanie, że złota wolność szlachecka jest najlepszym ustrojem na świecie.

W sztuce wyraźnie wyodrębniają się dwa nurty:

 • wysoka sztuka dworska, która ograniczała się do dworu królewskiego i wąskiego kręgu magnaterii, natomiast słabo oddziaływała na pozostałe warstwy społeczne;
 • świat dworku szlacheckiego nieprzyjmujący wzorów płynących z centrum, ograniczający z nim kontakt do sztuki kościelnej.

Ilustracje 1/3 Sarmaci – przedstawiciele stanu szlaceckiego. Wikipedia

Ilustracja 4 Strój przedstawiciela stanu szlacheckiego. Wikipedia

Ilustracje 5/9 Dworki szlacheckie. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.

Podsumowanie: Wypisz w zeszycie przykłady rozrywek szlachty (4) i elementy stroju szlacheckiego z wyjaśnieniami.