Wymieniamy osiągnięcia w zakresie kultury i nauki epoki odrodzenia

Temat: Wymieniamy osiągnięcia w zakresie kultury i nauki epoki odrodzenia.

Cele lekcji: Scharakteryzujesz cechy epoki odrodzenia w Polsce na podstawie osiągnięć.

Kryteria sukcesu:

  • Omawiam największe osiągnięcia polskiego renesansu.
  • Wymieniam głównych przedstawicieli renesansu w Polsce z uwzględnieniem ich twórczości i określam cechy epoki odrodzenia.
  •  Rozpoznaję obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich.

Wiek XVI w Polsce był okresem intensywnego rozwoju kultury, dlatego nazwano go złotym wiekiem.

Literatura:

  • Mikołaj Rej

Ilustracja 1. Mikołaj Rej. Wikipedia

  • Jan Kochanowski

Ilustracja 2. Jan Kochanowski. Wikipedia

  • Andrzej Frycz Modrzewski

Ilustracja 3. Andrzej Frycz Modrzewski. Wikipedia

Astronomia:

  • Mikołaj Kopernik

Ilustracja4/51. Mikołaj Kopernik. Wikipedia

Ilustracja 6/7. Wawel. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wymień cechy epoki odrodzenia w Polsce.
  3. Naucz się tego tematu.