Wymieniamy rodzaje partii politycznych i określamy ich zadania

Temat: Wymieniamy rodzaje partii politycznych i określamy ich zadania.

Cel lekcji: Poznasz przykłady organizacji politycznych i ich wybrane zadania.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam co to jest partia polityczna.
 2. Wymieniam rodzaje organizacji politycznych.
 3. Wyjaśniam wybrane zadania przykładowych partii politycznych.
 4. Wymieniam i wyjaśniam rodzaje systemów partyjnych.

Partia polityczna to organizacja zrzeszająca obywateli, która dąży do sprawowania władzy w państwie. Każda z nich posiada swój własny program polityczny.

Ilustracja 1. Partie polityczne. Wikipedia

Rodzaje partii politycznych:

 1. partie prawicowe
 2. partie lewicowe
 3. partie centrowe.

Funkcje partii politycznych:

 1. kształtowanie opinii i postaw politycznych w społeczeństwie
 2. udział w wyborach
 3. wyrażanie i obrona interesów obywateli i grup społecznych
 4. wyłanianie elit politycznych np. liderów.

Ilustracja 2. Funkcje partii politycznych. Wikipedia

System partyjny to układ wszystkich partii politycznych.

Wyróżniamy rodzaje systemów partyjnych:

 • system jednopartyjny
 • system dwupartyjny
 • system wielopartyjny