Wymieniamy skutki wojen w XVII wieku.

Temat: Wymieniamy skutki wojen w XVII wieku.

Cel lekcji: Poznasz wybrane skutki wojen w XVII wieku.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam skutki (12) wojen XVII wieku.
 2.  Dokonuję oceny następstw politycznych, społecznych i gospodarczych wojen XVII .

Ilustracja 1. Rzeczpospolita. Wikipedia

Wiek XVII przeszedł do historii jako stulecie wojen. Rzeczpospolita prowadziła wojny z: Rosją, Szwecją, Turcją, Kozakami.

Skutki wojen XVII wieku:

 1. Zmniejszenie terytorium Rzeczypospolitej o 1/3 powierzchni
 2. Straty ludnościowe – spadek liczby ludności z 11 mln na 7 mln
 3. Kryzys gospodarczy np. spadek produkcji zboża, brak rozwoju handlu
 4. Straty materialne
 5. Upadek znaczenia miast
 6. Większe uzależnienie chłopów od szlachty
 7. Kryzys państwa
 8. Pusty skarbiec – brak funduszy
 9. Osłabienie wojska
 10. Zmniejszenie roli sejmu
 11. Nadużywanie liberum veto – „ nie pozwalam”

Ilustracja 2/3 Władysław Siciński i liberum veto. Wikipedia

 • Rokosz – zbrojne wystąpienie szlachty

Ilustracja 4/5 Jerzy Lubomirski i rokosz. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Podsumowanie: Wypisz w zeszycie skutki wojen Rzeczypospolitej w XVII wieku – 12.