Omawiamy przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Klasa VIII – lekcja 18 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemców

Temat lekcji: Omawiamy przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane przyczyny przystąpienia Polski do UE.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to jest UE.
  2. Wymieniam przyczyny przystąpienia Polski do UE.

Wprowadzenie.

Unia Europejska – gospodarczo – polityczny związek państw europejskich – organizacja powstała 1 listopada 1993 r. na mocy podpisanego traktatu 7 lutego 1992 r. w Maastricht.

Droga do Unii Europejskiej okazała się dla Polski dłuższa niż starania o wejście do NATO.  Polska musiała zreformować swój system ekonomiczny i dostosować prawo do wymogów Unii Europejskiej. Po trzech latach uzyskano pozytywną opinię Komisji Europejskiej na temat stanu przygotowań, a od marca 1999 roku rozpoczął się proces negocjacyjny.

Rząd polski i znaczna część społeczeństwa wiązała z UE nadzieję na zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego i politycznego kraju, a także „przyspieszenie cywilizacyjne”.

Referendum – głosowanie – odbyło się 7–8 czerwca 2003 roku. Polakom postawiono pytanie: „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do UE?”.

Ilustracja nr 1. Polska w Unii Europejskiej. Domena publiczna.pl

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii.

Ilustracja nr 2. Etapy integracji Polski z Unią. Domena ubliczna.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 254 – 6 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację – Co to jest Unia Europejska? Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej  – 12 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenia prześlij za pośrednictwem formularza kontaktowego w dniu dzisiejszym.