Wymieniamy skutki Powstania Listopadowego

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz skutki Powstania Listopadowego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam co najmniej 8 przyczyn klęski powstania i co najmniej 8 skutków powstania.
 2.  Charakteryzuję działalność ruchu spiskowego na ziemiach polskich.

Przyczyny klęski powstania:

 1. Brak finansów.
 2. Nieudolni dowódcy.
 3. Konflikt między szlachtą i chłopami.
 4. Układy z caratem (dwulicowa gra polityków).
 5. Brak dobrej organizacji powstania.
 6. Brak wiary  dowódców w sukces powstania.
 7. Chaos w armii polskiej.
 8. Przewaga wojsk rosyjskich.

Ilustracja ½. Klęska Powstania Listopadowego. Wikipedia

Skutki powstania listopadowego:

 1. Wielka Emigracja – 9 tys. Polaków wyemigrowało na Zachód.
 2. Rozpoczęła się, a następnie nasiliła rusyfikacja.
 3. Zsyłki Polaków na katorgę na Syberię.
 4. Unieważniono konstytucję Królestwa Polskiego.
 5. Zlikwidowano sejm i ograniczono kompetencje rządu.
 6. Rozwiązano polskie wojsko.
 7. Zamknięto uniwersytety w Warszawie i Wilnie.
 8. Szlachcicom odbierano majątki ziemskie i dotychczasowe prawa.

Polecenia dla uczniów:

 1. Przepisz do zeszytu cel lekcji i kryteria sukcesu.
 2. Wymień przyczyny klęski powstania.
 3. Wymień skutki powstania listopadowego.