Temat: Określamy rolę człowieka w społeczeństwie

Cele lekcji: Poznasz rolę człowieka w społeczeństwie.

Kryteria sukcesu:

 • Wyjaśniam kim jest istota społeczna.
 • Wymieniam co najmniej 6 przykładów potrzeb człowieka.
 • Podaję  co najmniej 4 przykłady ról społecznych.
 • Podaję  co najmniej 4 przykłady norm społecznych.

Człowiek rozwija się i działa tylko w otoczeniu innych osób, ponieważ jest częścią społeczeństwa, dlatego określa się go jako istotę społeczną.

Potrzeby człowieka:

 • potrzeby wyższego rzędu – uznania i szacunku,  samorealizacji,  duchowe
 • potrzeby niższego rzędu – naturalne, bezpieczeństwa, przynależności.

W procesie socjalizacji, czyli w okresie przyswajania różnych wartości i wzorców zachowań, człowiek uczy się, jak odgrywać różne role społeczne. Przykłady ról społecznych:

 • uczeń
 • nauczyciel
 • przyjaciel
 • rodzic
 • obywatel
 • córka/ syn

Normy społeczne to reguły – wzory zachowań, które określają jakie postępowanie jest właściwe albo nieakceptowane. Rodzaje norm społecznych:

 • normy prawne
 • normy moralne
 • normy obyczajowe
 • normy religijne