Wyjaśniamy znaczenie Wielkiej Emigracji

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz warunki życia Polaków na emigracji.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam ogólnie warunki życia Polaków na emigracji i wyjaśniam znaczenie Wielkiej Emigracji.
 2. Wymieniam stronnictwa polskiej emigracji i określam ich programy.
 3. Wymieniam wybitnych Polaków na emigracji i ich osiągnięcia.
 4. Wyjaśniam pojęcia: emigracja, emisariusz.

Wielka Emigracja.

Upadek powstania listopadowego rozpoczął liczne represje wobec Polaków. W związku z tym wielu z nich udało się na emigrację, czyli wyjazd za granicę na dłuższy czas lub na zawsze.

Głównym ośrodkiem polskiej elity stał się Paryż. Emigranci pochodzili z różnych grup społecznych. Jednak uważali, że należy podjąć dalsze działania celem odzyskania pełnej niepodległości. Zaczęli tworzyć stronnictwa polityczne, które poprzez swoich emisariuszy, czyli wysłanników, utrzymywały kontakt z krajem.

Stronnictwa polskiej emigracji.

 1. Komitet Narodowy Polski.
 2. Hotel Lambert.
 3. Towarzystwo Demokratyczne Polskie.
 4. Gromady Ludu Polskiego.

Polacy na emigracji.

Adam Mickiewicz                 

       

Juliusz Słowacki     

       

Fryderyk Chopin

Polecenia dla uczniów:

 1. Przepisz do zeszytu cel lekcji i kryteria sukcesu.
 2. Wymień stronnictwa polskie na emigracji, ich przedstawicieli i program.
 3. Wymień wybitnych Polaków na emigracji.