Analizujemy postanowienia obrad Sejmu Wielkiego

Temat: Analizujemy postanowienia obrad Sejmu Wielkiego.

Cel lekcji: Poznasz dokonania obrad Sejmu Wielkiego.

Kryteria sukcesu:

 • Wyjaśniam co to był Sejm Wielki i wymieniam 4 najważniejsze jego postanowienia.
 • Wymieniam 6 postanowień Konstytucji 3 Maja i wyjaśniam jej znaczenie.
 •  Wyjaśniam kim był Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki.
 • Wyjaśniam znaczenie dat: 1788 – 1792, 3 maja 1791.

Ilustracja ½ Stanisław August Poniatowski i obrady Sejmu Wielkiego. Wikipedia

Po pierwszym rozbiorze Polski wzrosła liczba zwolenników reform. W latach 1788 – 1792 odbywały się obrady Sejmu Wielkiego zwanego Czteroletnim, którego marszałkiem był Stanisław Małachowski.

 Postanowienia obrad Sejmu Wielkiego:

 • powiększenie armii z 24 tysięcy do 100 tysięcy żołnierzy
 • nałożono podatki na szlachtę i duchowieństwo
 • ustanowiono prawo o miastach
 • opracowano projekt konstytucji.

Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 r.

Postanowienia Konstytucji 3 Maja:

 • zniesienie wolnej elekcji
 • zniesienie liberum veto
 • ustanowienie państwa Rzeczpospolita Polska (zniesiono podział na Polskę i Litwę)
 • wprowadzenie trójpodziału władzy:
  • ustawodawcza – sejm
  • wykonawcza – król i Straż Praw(rząd)
  • sądownicza – niezawisłe sądy
 • zwiększenie praw mieszczan
 • objęcie ochroną prawną chłopów.

Konstytucja miała ogromne znaczenie, ponieważ była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie.

Ilustracja 3/4 Konstytucja 3 Maja. Wikipedia

Posłowie będący zwolennikami reform skupili się wokół takich postaci jak: Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki.

Ilustracja 5/6 Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Wikipedia

Ilustracja 7 Ignacy Potocki. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wyjaśnij pisemnie dlaczego Konstytucja 3 Maja odgrywała bardzo dużą rolę i wymień głównych reformatorów.