Analizujemy tekst źródłowy dotyczący uchwalenia konstytucji marcowej

Klasa VII B i C – lekcja 7

Temat: Analizujemy tekst źródłowy dotyczący uchwalenia konstytucji marcowej.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane postanowienia konstytucji marcowej na podstawie tekstu źródłowego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam wybrane postanowienia konstytucji marcowej – 5.

17 marca 1921 roku Sejm ustawodawczy uchwalił konstytucję marcową.

Ilustracja nr 2. Preambuła do konstytucji. Domena publiczna.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30  minut)

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 3 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 5 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tekstu źródłowego w podręczniku 237 – 12 minut
  4. Napisz w zeszycie 5 głównych postanowień konstytucji marcowej – 10 minut.
  5. Naucz się powyższego tematu.

Z tego tematu nie przesyłaj informacji zwrotnej.