Analizujemy tekst źródłowy na temat rządów jakobińskich

Klasa VI E – lekcja nr 7 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat lekcji: Analizujemy tekst źródłowy na temat rządów jakobińskich.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane cechy rządów jakobinów we Francji na podstawie analizy tekstu źródłowego.

Kryteria sukcesu:

  1. Analizuję tekst źródłowy – podręcznik str. 192.

Ilustracja nr 1. Dekret o podejrzanych. Historia.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania: (Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 25 – 30  minut).

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie -2 minuty
  2. Zapoznaj się z tekstem źródłowym w podręczniku – str. 192 –  10 minut
  3. W zeszycie napisz odpowiedź na pytanie: Kto według dekretu mógł być uznany za wroga republiki ? – 15 minut
  4. Utrwal wiadomości przed kartkówką z tematu dzisiejszego i poprzednich.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.