Analizujemy tekst źródłowy na temat zjednoczenia Niemiec

Klasa VIII B i C

Temat lekcji: Analizujemy tekst źródłowy na temat zjednoczenia Niemiec.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz skutki zjednoczenia Niemiec na podstawie analizy tekstu źródłowego.

Kryterium sukcesu:

  1. Wyjaśniam skutki zjednoczenia Niemiec (4).

Ilustracja nr 1.

Ilustracja nr 2.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  35 minut:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z treścią tekstu źródłowego w podręczniku 224 – 8 minut.
  3. Przeanalizuj przedstawioną powyżej ilustrację i wyciągnij wnioski.
  4. Napisz w zeszycie informacje – Wymień idee, które przyświecały podpisaniu traktatu. Opisz, czego dotyczyły postanowienia traktatu przedstawione w tekście – 10 minut – 15 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.