Analizujemy wybrane wydarzenia z przebiegu Wiosny Ludów na ziemiach polskich

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wydarzenia związane z przebiegiem Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam wydarzenie z 1846 r. i omawiam skutki rabacji.
 2. Wyjaśniam pojęcia: rabacja, serwituty, Wiosna Ludów.
 3. Wymieniam co najmniej 3 przyczyny i 3 skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich.
 4.  Wymieniam Polaków, którzy zaangażowali się w walkę.

Wydarzenia 1846 r.

Powstanie w Krakowie wybuchło w nocy z 21/22 luty 1846 r. Największe nasilenie miały rozruchy chłopskie w okolicach Tarnowa, gdzie przewodniczył Jakub Szela. Wydarzenia te nazwano rabacją galicyjską. Pochłonęła ona ponad 1200 ofiar.

Serwituty – uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich łąk i pastwisk oraz lasów, wywodzące się z okresu feudalnego, będące powodem licznych zatargów między wsią a dworem.

Wiosna Ludów cykl zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848 – 1849.

Rewolucja – znacząca zmiana, która zachodzi w krótkim czasie.

Przyczyny Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

 1. Dążenie do odzyskania niepodległości.
 2. Żądanie wolności słowa, spolszczenia szkół i urzędów.
 3. Dążenie do uwłaszczenia chłopów.

Ilustracja ¼ Rabacja galicyjska i Wiosna Ludów. Wikipedia

Ważne postacie

Ludwik Mierosławski – generał i pisarz polityczny, stanął na czele wojska polskiego w Wiośnie Ludów, również uczestnik walk we Włoszech (np. w walkach na Sycylii) i Niemczech oraz powstania listopadowego.

Józef Bem – najsłynniejszy ochotnik polski w powstaniu węgierskim podczas Wiosny Ludów, uczestnik również powstania listopadowego. Cieszył się szacunkiem żołnierzy, mówili o nim z czułością ‘ojczulek Bem’. Ze względu na swoje zasługi został mianowany naczelnym wodzem armii węgierskiej, a jego postać jest obecnie symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej

Wojciech Chrzanowski – dowodził armią Królestwa Sardynii w walkach o oswobodzenie północnych Włoch spod władzy austriackiej.

Skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

 1. Uwłaszczenie chłopów w Galicji.
 2. Ożywienie kulturalno – narodowe.
 3. Zaangażowanie Polaków w Europie w walkę o niepodległość.

Polecenia dla uczniów:

 1. Przepisz do zeszytu cel lekcji i kryteria sukcesu.
 2. Wymień 3 przyczyny i  3 skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich.
 3. Wymień Polaków, którzy zaangażowali się w walkę o niepodległość w Europie.