Analizujemy wybrane zapisy konstytucji stalinowskiej

Temat: Analizujemy wybrane zapisy konstytucji stalinowskiej.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości dotyczące terroru stalinowskiego w Polsce.

Kryteria sukcesu:

  1. Utrwalam wiadomości na temat terroru stalinowskiego w Polsce.

22 lipca 1952 r. została uchwalona konstytucja, całkowicie wzorowana na sowieckiej.

Ilustracja 1. Konstytucja PRL. Wikipedia

 Na jej mocy zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. nowa nazwa państwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa
  2. odrzucono trójpodział władzy
  3. parlament składał się tylko z 1 izby – Sejmu
  4. w godle państwowym usunięto koronę

Ilustracja 2. Konstytucja PRL. Wikipedia

Ilustracja 3. Konstytucja PRL. Wikipedia

Na rosyjskiej wersji konstytucji poprawki własnoręcznie naniósł Józef Stalin, a ostateczną wersję polskojęzyczną opracował Bolesław Bierut.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 178 – 181 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Proszę wypisać do zeszytu postanowienia konstytucji.