Charakteryzujemy cele, przebieg i skutki  konfederacji barskiej

Temat: Charakteryzujemy cele, przebieg i skutki  konfederacji barskiej.

Cel lekcji: Poznasz cele, przebieg i skutki konfederacji barskiej.

Kryteria sukcesu:

  • Wymieniam cele i przebieg konfederacji barskiej.
  • Wyjaśniam co to są prawa kardynalne.
  • Wyjaśniam, co się wydarzyło w roku 1768.
  • Wymieniam 4 skutki tego działania.

Planowane w Polsce reformy zaniepokoiły państwa ościenne. Caryca Katarzyna II postanowiła powstrzymać reformatorów. Pretekstem stały się prawa mniejszości religijnych. Szlachta prawosławna i protestancka otrzymała takie same prawa, jakie miała szlachta katolicka. Uchwalone zostały również prawa kardynalne – zasady ustrojowe Rzeczypospolitej, które nie mogły być odtąd zmieniane: wolna elekcja, liberum veto, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi.

Działania Rosji wywołały oburzenie wśród szlachty. W 1768 r. szlachta zawiązała konfederację w miasteczku Bar na Podolu. Głównym celem było podjęcie walki o niezależność Rzeczypospolitej – przeciwko wtrącaniu się obcych państw w sprawy polskie, w obronie katolicyzmu i przywilejów szlacheckich.

Ilustracje ¼ Konfederacja barska. Wikipedia

Ilustracja 5/6Katarzyna II i Stanisław August Poniatowski. Wikipedia

Ilustracja 7 ¼ Konfederacja barska. Wikipedia

Walki trwały 4 lata i zakończyły się klęską konfederatów barskich.

Skutki konfederacji barskiej:

  • zsyłka na Syberię
  • emigracja
  • osłabienie państwa polskiego
  • pierwszy rozbiór Polski.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. W zeszycie napisz notatkę na temat co się wydarzyło w 1768 r. i wyjaśnij co to są prawa kardynalne.