Charakteryzujemy przemiany kulturowo – społeczne w III RP

Klasa VIII – lekcja 15

Temat lekcji: Charakteryzujemy przemiany kulturowo – społeczne w III RP.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady wybranych przemian kulturowo – społecznych w III RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady przemian kulturowo – społecznych w III RP.

Wprowadzenie.

Polityka Balcerowicza miała jednak swoją wysoką cenę. Szczególnie trwałym i dotkliwie społecznym skutkiem było bezrobocie występujące w regionach uprzemysłowionych oraz na terenach, gdzie zlikwidowano PGR – y (Państwowe Gospodarstwa Rolne). Duża liczba osób już się nie odnalazła w nowej rzeczywistości. Bezrobotni mogli jedynie liczyć na zasiłek tzw. kuroniówką (nazwa pochodzi od darmowych posiłków wydawanych biednym mieszkańcom stolicy przez ministra pracy i polityki socjalnej Jacka Kuronia.

Ilustracja nr 1. Jacek Kuroń. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 2. Obiady wydawane przez Jacka Kuronia. Wikipedia.pl

Koszty społeczne przemian ekonomicznych były zaskoczeniem dla polityków.

Rozwój kultury.

W wyniku rozwoju telewizji oraz upowszechnienia komputerów i Internetu zmieniły się formy komunikacji. Pojawiła się tzw. kultura masowa, prosta w przekazie i trafiająca do każdego odbiorcy. Podstawowym elementem kultury masowej jest proces amerykanizacji świata, który wynika z dominującej roli Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.

Ilustracja nr 3. Kultura masowa. Wikipedia.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 250 – 6 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację – Przemiany społeczne i kulturalne w III RP. Napisz jaką funkcję pełnił Jacek Kuroń? – 10 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenia prześlij za pośrednictwem formularza kontaktowego w dniu dzisiejszym.