Charakteryzujemy przemiany polityczne w III RP

Temat lekcji: Charakteryzujemy przemiany polityczne w III RP.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady przemian politycznych w III RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady przemian politycznych w III RP.

Przypomnienie.

W kwietniu 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował ponownie NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Znowu zaczął się ukazywać „Tygodnik Solidarność”. Pojawiła się także „Gazeta Wyborcza”, kolejne opozycyjne pismo. Jego redaktorem naczelnym został Adam Michnik. W gazecie prezentowali się kandydaci Komitetu Obywatelskiego, każdy miał zdjęcie zrobione z Lechem Wałęsą. KO uzyskał też dostęp do radia i telewizji – 28 kwietnia w radiu, a 9 maja w telewizji została nadana pierwsza audycja Studia „Solidarność”.

Wybory odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Głosowano w dwóch turach. Frekwencja była bardzo niska (I tura – 62,7%, II – 25%). Opozycja uzyskała 161 mandatów w sejmie i prawie wszystkie (99 na 100) w senacie. Dla strony rządzącej na pewno ogromną porażką był fakt, że prawie całkowicie przepadła tzw. lista krajowa (z 35 kandydatów do parlamentu dostały się tylko 2 osoby). Mandaty te zostały rozdzielone na listy okręgowe i obsadzone w II turze.

Ilustracja nr 1. Obrady Okrągłego Stołu. Nowa historia.pl

Ilustracja nr 2. Obrady Okrągłego Stołu. Nowa historia.pl

Ilustracja nr 3. Wybory 4 czerwca 1989 r. Newsweek.pl

Ilustracja nr 4. Wybory 4 czerwca 1989 r. Wyborcza.

Wprowadzenie.

Po wyborach, kiedy kształtowały się kluby poselskie, opozycyjni posłowie utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny, który liczył 260 osób. Jego przewodniczącym został Bronisław Geremek. 4 lipca 1989 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie sejmu i senatu. Marszałkiem nowo wybranego sejmu został Mikołaj Kozakiewicz, a senatu Andrzej Stelmachowski.

Wcześniej prowadzono rozmowy na temat obsadzenia urzędu prezydenta i zasadniczo ustalono, że obejmie go Wojciech Jaruzelski. Na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się tekst Wasz prezydent, nasz premier, sugerujący, że wybór na stanowisko prezydenta gen. Jaruzelskiego powinien doprowadzić do obsadzenia urzędu premiera przez człowieka opozycji. 19 listopada 1989 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego (przewagą jednego głosu).

Ilustracja nr 5. Tadeusz Mazowiecki. Tvn24.pl

Po zatwierdzeniu nowego rządu 12.09.1989 r. Tadeusz Mazowiecki wygłosił w sejmie expose – przemówienie, w którym przedstawił program swojego gabinetu. Rząd Tadeusza Mazowieckiego miał charakter koalicyjny tzn. w jego skład wchodzili przedstawiciele opozycyjni i PZPR. Ministrem finansów został Leszek Balcerowicz.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku.
  3. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację – Skutki zwołania obrad Okrągłego Stołu. Wyjaśnij co oznaczał gest Tadeusza Mazowieckiego – ilustracja nr 5.