Charakteryzujemy przemiany społeczne i gospodarcze w III RP

Klasa VIII – lekcja 14 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemcami

Temat lekcji: Charakteryzujemy przemiany społeczne i gospodarcze w III RP.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady przemian społecznych i gospodarczych w III RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady przemian społecznych i gospodarczych w III RP.

Wprowadzenie.

Jednym z najważniejszych zadań, które stanęły przed rządem było zreformowanie gospodarki. Realizacji programu gospodarczego podjął się Leszek Balcerowicz. Jego zadanie polegało przede wszystkim na zahamowaniu wzrostu cen, dokonaniu uwłaszczenia, uregulowaniu własności, zlikwidowaniu dopłat do nie przynoszących zysków zakładów. Balcerowicz (wicepremier i minister finansów) przedstawił swój plan 17 grudnia 1989 roku. Zaproponował 11 nowych ustaw. Dotyczyły one: gospodarki finansowej, przedsiębiorstw, polityki zagranicznej, podatków, zatrudnienia, warunków rozwiazywania umów o pracę, wzrostu wynagrodzeń.

Ilustracja nr 1. Leszek Balcerowicz. Domena publiczna.pl

Program reform Balcerowicza został zaakceptowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Polsce obiecano uruchomienie kredytów o łącznej wartości 2,2 mld dolarów. Chciano kapitalizmu, ale nie zdawano sobie sprawy z efektów jego wprowadzenia.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 10 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 229 -10 minut – 8 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału w dniu dzisiejszym i wcześniej oraz wybranych treści z podręcznika wykonaj ćwiczenie – 12 minut.
 PF
Wojciech Jaruzelski został wybrany na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe.  
Leszek Balcerowicz został ministrem finansów.  
Okrągły Stół to rozmowy między przedstawicielami władzy i opozycji.  
Pierwszym premierem  został Tadeusz Mazowiecki.  
Expose to przemówienie na forum parlamentu.  
Program reform Balcerowicza został zatwierdzony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.  
W pierwszym rządzie ministrem spraw zagranicznych został Krzysztof Skubiszewski.  
Głównym zadaniem rządu było przeprowadzenie reform gospodarczych.  
Pierwszą wydawaną gazetą opozycyjną była Gazeta Polska.  
  • Podaj różnice między godłem PRL, a obecnym – 2 minuty.

Naucz się tego tematu. Informację zwrotną – wykonane ćwiczenia prześlij za pośrednictwem formularza kontaktowego w dniu dzisiejszym.