Charakteryzujemy reformy oświeceniowe na przykładzie reform w Prusach, Rosji i Austrii

Temat: Charakteryzujemy reformy oświeceniowe na przykładzie reform w Prusach, Rosji i Austrii.

Cel lekcji: Poznasz wybrane reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji, Austrii.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie pojęcia absolutyzm oświecony.
  2.  Charakteryzuję reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii.
  3. Wiem kim byli: Fryderyk II Wielki, Józef II, Piotr I Wielki.

Absolutyzm oświecony – forma ustroju państwa rozpowszechniona w Europie w II połowie XVIII w., w której władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej między sobą, a społeczeństwem; przyznaje mu pewne wolności np. tolerancję religijną, jednocześnie jednak pozostając monarchą absolutnym, sprawującym władzę nad wszelkimi dziedzinami administracji państwowej.

W XVIII wieku w Prusach, Austrii i Rosji wprowadzono nowy system rządów zwany absolutyzmem oświeconym. Władcy państw:

  • Fryderyk II Wielki – król Prus
  • Józef II – cesarz Austrii
  • Piotr I Wielki – car Rosji

przeprowadzili wiele reform w duchu oświecenia, dzięki którym wzrosły dochody z handlu i rzemiosła. Ukształtowały się nowe potęgi europejskie.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Napisz w zeszycie kim byli Piotr I, Fryderyk I, Józef II.
  3. Wypisz w zeszycie po 4 przykłady reform w Austrii, Rosji i Prusach.
  4. Wymień 6 skutków przeprowadzonych reform.